26.05.2023
На 25.05.2023 г. с. Сборище отбеляза  Спасов ден - празника на селото и храмов празник на църквата „Свети Възнесение Господне“.  Тази година се честват 135 години от основаването на храма. На тържеството присъстваха кмета на Община Твърдица г-н  Атанас Атанасов, г-н Злати Златев – кмет на с. Сборище, много гости и дарители.          Отец Цветан  отслужи тържествена света литургия и освети курбан за здраве, благослови всички жители...

26.05.2023
Денят на славянската писменост, на българската култура и печат в Твърдица беше отбелязан тържествено с общо тържество на НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914”, клубове и училища от общината. Празникът започна в СУ „Неофит Рилски” с приветствие на директора на училището Петранка Минчева. След ритуала за предаване на знамето и изпращане на абитуриентите, започна шествието по ул. „Княз Борис І” до откритата сцена в центъра на...


22.05.2023
На 20 май 2023 г. в с. Червенаково общ. Твърдица се проведе празник на читалищата от общината. Празника гостува в с. Червенаково във връзка с 95 години читалищна дейност с. Червенаково и храмовият празник на селото „Св. Св. Константин и Елена“. Кмета на Община Твърдица г-н Атанас Атанасов изрази признанието и гордостта си от постигнатите успехи на самодейните колективи от участията си в редица изяви, пожела...


22.05.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1325-1/30.09.2022 г. на Стела Йорданова Янкова.

03.05.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.194.719 с площ 8665 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 155.97 лв. Общински имот № 72165.194.155 с площ...
20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности