Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Електроснабдяване

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:50

Община Твърдица е консуматор на електрическа енергия. На нейната територия няма изградени мощности за производство на енергия. Действа една подстанция за ниско напрежение. Всички селища са свързани в общата електропреносна мрежа за ниско напрежение, която е в добро техническо състояние. Изградените електропроводи са както следва: високо напрежение - 220 kV, 110 kV, средно напрежение - 20 kV, ниско напрежение - 0.4 kV.